Miroslav Sopko

poslanec za hnutie OĽANO - NOVA

Kto som

Mám 43 rokov, som otcom rodinyučiteľom a teraz už aj politikom

V Slovenskej komore učiteľov som v rokoch 2011 - 2016 pôsobil ako viceprezident.

Chcem, aby sa téma vzdelávania našich detí stala najdôležitejšou témou budúcnosti tejto krajiny. Bez množstva vznešených fráz je potrebné dať ich učiteľom pokoj, podporu a peniaze. Pokoj od vzdelávacích reformných pokusov, podporu stať sa lepšími pre svojich žiakov a peniaze pre zabezpečenie slušného životného štandardu.

O mne

Niekoľko základných faktov o mne a tiež aj o tom, čo chcem v politike robiť, akým témam sa venovať a čo v našej veci verejnej presadiť.

DOZVIEŠ SA VIAC

Blog

Články aj tie staršie z rôznych zdrojov, kde predstavím mnou definované vízie rekonštrukcie slovenského vzdelávania pre 21. storočie a naše deti.

DOZVIEŠ SA VIAC

Projekty

Prehľad projektov zo sveta vzdelávania s odkazmi na domáce i zahraničné zdroje, kde môžeme nájsť množstvo tipov ako naše školstvo zlepšiť.

DOZVIEŠ SA VIAC

Kontakt

Napíšte mi svoje návrhy a podnety, ktorým by som sa mal venovať. Rád sa s vami ihneď spojím a dohodneme si stretnutie.

DOZVIEŠ SA VIAC
Image

8 ZÁKLADNÝCH KOMPETENCIÍ podľa K. Robinsona

  • ZVEDAVOSŤ (CURIOSITY)
  • TVORIVOSŤ (CREATIVITY)
  • KRITICKOSŤ (CRITICISM)
  • KOMUNIKÁCIA (COMMUNICATION)
  • SPOLUPRÁCA (COLLABORATION)
  • SÚCIT (COMPASSION)
  • SEBAOVLÁDANIE (COMPOSURE)
  • OBČIANSKA ZODPOVEDNOSŤ (CITIZENSHIP)

Cesta poslanca

Stretnutia s občanmi, vyjadrenia pre média, verejné vystúpenia počas môjho výkonu poslaneckého mandátu v prehľadnej časovej osi.